Meet Our

Incredible Coaches

Min Young Jin

(Head Instructor / Jurong East)

Baek Chang Yeol

(Head Instructor / Orchard)

Kim Na Yeon

(Head Instructor / Bukit Timah)

Choi Seong Gui

(Junior Head Instructor / Jurong East)

Kim Yu Jin

(Jurong East)

Lee Min Jun

(Bukit Timah)

Jeon Yu Mi

(Orchard)

Kang Du Won

(Jurong East)